Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Opsterland

Gemeente Opsterland
Location : FR NL
Als algemeen directeur vorm je samen met 3 concernmanagers (Sociaal Domein, Omgevingsdomein en Domein Dienstverlening & Concernzaken) en 1 manager (OWO VTH) het…

More >>

jobs by